શ્રી રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અયોધ્યા લાઈવ અપડેટ |

22 જાન્યુઆરી ભગવાન રામ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ :અયોધ્યામાં શ્રીરામના પ્રાણપ્રતિષ્ઠા માટેના સમારોહનો તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, રોશનીના જગમાટ વચ્ચે

Continue reading